Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Vážení rodiče,

zápis nových dětí pro školní rok 2020 - 2021 proběhne 12. 5. 2020 od 13.00 h – 15.30 h bez účasti dětí, pouhým předáním potřebných dokumentů v hlavním vchodu budovy MŠ.

Tiskopisy jsou zde na stránkách https://www.mszitenice.cz/dokumenty-k-zapisu-2020---2021-a-vysledky-prijim-rizeni

Z důvodu mimořádné situace tiskopisy prosím, vytiskněte, vyplňte a odevzdejte, pouze v nezbytném případě je obdržíte v den zápisu a vyplníte na místě.

Formulář žádosti o přijetí dítěte do MŠ odevzdáte vyplněný v den zápisu, to je 12. 5. 2020, u zápisu předloží zákonní zástupci dítěte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Osobní spis dítěte, vyplněný a potvrzený od lékaře, odevzdejte do 27. 5. 2020 do poštovní schránky MŠ. Bez potvrzeného osobního spisu nesmí být vydáno rozhodnutí. Děti se SVP musí doložit aktuální zprávu ze školského poradenského zařízení.

V současné situaci doporučujeme zaslat tiskopis lékaři poštou a žádat zpětné zaslání potvrzeného tiskopisu. Je také možné, na místě podepsat čestné prohlášení o řádném očkování dítěte (k dispozici v den zápisu) a doložit kopii očkovacího průkazu dítěte, ale může docházet k nejasnostem a následně bude stejně vyžadováno potvrzení od lékaře.

3. 6. 2020 od 13 do 14 hodin bude umožněno rodičům seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí.

Nejpozději 16. 6. 2020 bude na webu MŠ zveřejněn seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou, rodiče ho převezmou osobně, oproti podpisu v termínu dle dohody. Rozhodnutí o nepřijetí lze převzít osobně, v případě nevyzvednutí bude zasláno poštou.

Nahoru