Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Srdečně Vás zveme 12. 5. 2021 od 13. 00 do 15. 30 hodin k zápisu do MŠ Žitenice pro školní rok 2021/2022.
K zápisu nutno přinést :

  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • Rodný list dítěte
  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte  – lze vyplnit i v den zápisu v MŠ

    Formulář žádosti o přijetí dítěte do MŠ odevzdáte vyplněný v den zápisu, to je 12. 5. 2021, u zápisu předloží zákonní zástupci dítěte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Osobní spis dítěte, vyplněný a potvrzený od lékaře, odevzdejte do 26. 5. 2021 do poštovní schránky MŠ. Nejvhodnější bude, pokud Osobní spis předáte potvrzený od lékaře již v den podání žádosti. Bez potvrzeného osobního spisu nesmí být vydáno rozhodnutí. Děti se SVP musí doložit aktuální zprávu ze školského poradenského zařízení. 2. 6. 2021 od 13 do 14 hodin bude umožněno rodičům seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí. Nejpozději 12. 6. 2021 bude na webu MŠ zveřejněn seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou, rodiče ho převezmou osobně, oproti podpisu v termínu dle dohody (lze až při nástupu do MŠ v novém šk.roce). Rozhodnutí o nepřijetí lze převzít osobně, v případě nevyzvednutí bude zasláno poštou.

Potřebné formuláře k zápisu ke stažení zde ...

 

Nahoru