Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Třída je zároveň i hernou, která je dostatečně velká a prosluněná, standardně i nadstandardně vybavena didaktickými pomůckami, hračkami, ale i ICT technikou. Třídu navštěvuje 20 dětí ve věku 5-7 let, včetně dětí s odloženou školní docházkou. Účastníme se kulturních akcí pro děti, výletů, předplaveckého kurzu, vzdělávacích projektů. Dbáme na to, aby se děti ve třidě cítily spokojeně a šťastně. Společně tak vytváříme klidnou a radostnou atmosféru.

Paní učitelky:  Mgr. Lenka Iserová-ředitelka MŠ, Andrea Mokrišová-zástupce ředitelky
Mobil třídy: 773 954 628

Nahoru